Welcome to DHFkorea

X-WDEX
● 특 징
- 챔퍼링엔드밀 및 나사밀용 초경샹크.
- 다양한 길이의 초경샹크 표준공급.
- 용접타입이 아닌 전체 초경제품으로 안정적인 가공가능.
규 격
전 장
샹크직경
나사사이즈
재고
X-WDEX-080100
100
8
M5
X-WDEX-100060
60
10
M7
X-WDEX-100075
75
10
M7
X-WDEX-100100
100
10
M7
X-WDEX-100150
150
10
M7
X-WDEX-120060
60
12
M8
X-WDEX-120080
80
12
M8
X-WDEX-120100
100
12
M8
X-WDEX-120150
150
12
M8
X-WDEX-120200
200
12
M8
X-WDEX-160060
60
16
M10
X-WDEX-160080
80
16
M10
X-WDEX-160100
100
16
M10
X-WDEX-160150
150
16
M10
X-WDEX-160200
200
16
M10
X-WDEX-200060
60
20
M12
X-WDEX-200080
80
20
M12
X-WDEX-200100
100
20
M12
X-WDEX-200150
150
20
M12
X-WDEX-200200
200
20
M12
X-WDEX-200250
250
20
M12
X-WDEX-200300
300
20
M12
X-WDEX-250100
100
25
M16
X-WDEX-250150
150
25
M16
X-WDEX-250200
200
25
M16
X-WDEX-250250
250
25
M16
X-WDEX-250300
300
25
M16
X-WDEX-320100
100
32
M20
X-WDEX-320150
150
32
M20
X-WDEX-320200
200
32
M20
X-WDEX-320200
200
32
M20
X-WDEX-320250
250
32
M20
X-WDEX-320300
300
32
M20
다음제품
X-WHEX
 


Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero