Welcome to DHFkorea

UOR
● 특 징
- 고속고경도용 4날 고이송 엔드밀.
- 0.2미크론 독일산 초미립자 소재와 발져스 ALDURA 고경도 코팅적용.
- NAK80, SKD등 금형소재 HRC65이하에 폭넓게 적용가능.
- 헬릭스각 0도로 인선강화시켜 날부 파손 최소화.
- 고속, 고이송 작업을 위한 짧은 날길이와 백테이퍼.
- 고경도 황삭작업에 추천.
규 격
직 경
날 장
코너R
목부경
유효장
전장
샹크경
재고
UOR0203
2.0
0.8
0.3
1.8
5
50
6
UOR0205
2.0
0.8
0.5
1.8
5
50
6
UOR0308
3.0
1.2
0.8
2.7
8
50
6
UOR0310
3.0
1.2
1.0
2.7
8
50
6
UOR0405
4.0
1.6
0.5
3.6
10
50
6
UOR0405L
4.0
1.6
0.5
3.6
10
75
6
UOR0410
4.0
1.6
1.0
3.6
10
50
6
UOR0410L
4.0
1.6
1.0
3.6
10
50
6
UOR0610
6.0
2.5
1.0
5.4
13
50
6
UOR0610M
6.0
2.5
1.0
5.4
13
75
6
UOR0610L
6.0
2.5
1.0
5.4
13
100
6
UOR0615
6.0
2.5
1.5
5.4
13
50
6
UOR0615M
6.0
2.5
1.5
5.4
13
75
6
UOR0615L
6.0
2.5
1.5
5.4
13
100
6
UOR0810
8.0
3.5
1.0
7.2
16
60
8
UOR0810L
8.0
3.5
1.0
7.2
16
100
8
UOR0820
8.0
3.5
2.0
7.2
16
60
8
UOR0820L
8.0
3.5
2.0
7.2
16
100
8
UOR1010
10.0
4.0
1.0
9.0
20
75
10
UOR1010L
10.0
4.0
1.0
9.0
20
100
10
UOR1020
10.0
4.0
2.0
9.0
20
75
10
UOR1020L
10.0
4.0
2.0
9.0
20
100
10
UOR1220
12.0
5.0
2.0
11.0
25
75
12
UOR1230
12.0
5.0
3.0
11.0
25
75
12
UOR1230L
12.0
5.0
3.0
11.0
25
100
12
이전제품
UEYR
다음제품
UOB
 


Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by zero