Welcome to DHFkorea

LNE
● 특 징
- 소경용 2날 리브가공용 평엔드밀.
- 0.6미크론 독일산 초경소재와 발져스 G10 코팅적용.
- 탄소강,합금강,SUS,AL등 HRC60이하 소재에 폭넓게 적용가능.
규 격
직 경
날 장
목부경
전장
유효장
샹크직경
재고
LNE0502
0.5
0.8
0.46
50
2
4
 
LNE0504
0.5
0.8
0.46
50
4
4
 
LNE0506
0.5
0.8
0.46
50
6
4
 
LNE1006
1.0
1.5
0.95
50
6
4
 
LNE1008
1.0
1.5
0.95
50
8
4
 
LNE1010
1.0
1.5
0.95
50
10
4
 
LNE1012
1.0
1.5
0.95
50
12
4
 
LNE1508
1.5
2
1.45
50
8
4
 
LNE1510
1.5
2
1.45
50
10
4
 
LNE1512
1.5
2
1.45
50
12
4
 
LNE1516
1.5
2
1.45
50
16
4
 
LNE2008
2.0
3
1.92
50
8
4
 
LNE2010
2.0
3
1.92
50
10
4
 
LNE2012
2.0
3
1.92
50
12
4
 
LNE2016
2.0
3
1.92
50
16
4
 
LNE2020
2.0
3
1.92
50
20
4
 
LNE2510
2.5
3
2.42
50
10
4
 
LNE2512
2.5
3
2.42
50
12
4
 
LNE2516
2.5
3
2.42
50
16
4
 
LNE2520
2.5
3
2.42
50
20
4
 
LNE3010
3.0
4
2.90
50
10
6
 
LNE3012
3.0
4
2.90
50
12
6
 
LNE3016
3.0
4
2.90
50
16
6
 
LNE3020
3.0
4
2.90
60
20
6
 
LNE3025
3.0
4
2.90
60
25
6
 
이전제품
UNB
-->
 


Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero